Σχεδίαση 2Δ (AutoCAD)

Η ενότητα CAD - Σχεδίαση σε 2 Διαστάσεις μέσω Η/Υ (CAD 2D - Computer Aided Design) απευθύνεται σε μηχανικούς ή γενικότερα σε όσους ασχολούνται με το γραμμικό σχέδιο. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το Autodesk AutoCAD. Θεωρούνται απαραίτητες βασικές γνώσεις γραμμικού σχεδίου.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να μπορεί να επιδείξει τις ικανότητές του στη χρήση συγκεκριμένων διαθέσιμων λειτουργιών μίας εφαρμογής CAD με σκοπό τη δημιουργία, τη διαχείριση και την επεξεργασία αντικειμένων ή στοιχείων.

Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης να τροποποιεί τις ιδιότητες των αντικειμένων αυτών και να εκτελεί ενέργεις σχετικές με εκτυπώσεις και εξαγωγή των δεδομένων. Επιπρόσθετα ο υποψήφιος θα πρέπει να επιδεικνύει επάρκεια στη χρήση ορισμένων από τις πιο προχωρημένες λειτουργίες των εφαρμογών CAD όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές.

Πιστοποιητικό ECDL