Βασικό Επίπεδο (Core) (12+ ετών)

Το Βασικό Επίπεδο (Core) πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες, εργαζόμενους ή μη. Αποτελείται από τις παρακάτω επτά ενότητες. Η κάθε ενότητα διδάσκεται και εξετάζεται ξεχωριστά. Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις πληροφορικής. Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού και για λιγότερες από επτά ενότητες.

1. Χρήση Υπολογιστή & Διαχείρηση Αρχείων (Microsoft Windows)
2. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
3. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
4. Πληροφορίες & Επικοινωνίες - Διαδίκτυο (MS Internet Explorer & MS Outlook)
5. Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
6. Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)
7. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

Πιστοποιητικό ECDL