Ημερομηνίες Προγραμματισμένων Εξετάσεων

 

- Παρασκευή, 10/05/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 17/05/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 31/05/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 14/06/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 28/06/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 12/07/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 26/07/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 02/08/2019 - 18:00