Ημερομηνίες Προγραμματισμένων Εξετάσεων

 

- Παρασκευή, 13/09/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 27/09/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 11/10/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 25/10/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 08/11/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 22/11/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 06/12/2019 - 18:00

- Παρασκευή, 20/12/2019 - 18:00