Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)

Η ενότητα αυτή παραθέτει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που σχετίζονται με τις βασικές αρχές του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing).
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί βασικές έννοιες του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing), συμπερλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων, των περιορισμών και του σχεδιασμού.
  • Κατανοεί τις διάφορες τεχνικές/επιλογές διαδικτυακής παρουσίας και τον τρόπο επιλογής κατάλληλων λέξεων κλειδιών για βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης.
  • Αναγνωρίζει διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και να χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες.
  • Κατανοεί πως η αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών δικτύων βοηθά στην προώθηση και στην παραγωγή ευκαιριών πώλησης (lead).
  • Χρησιμοποιεί υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων για να προγραμματίζει δημοσιεύσεις (posts) και να ρυθμίζει ειδοποιήσεις (notifications).
  • Κατανοεί διάφορες επιλογές διαδικτυακού μάρκετινγκ (online marketing) και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης μηχανών αναζήτησης (search engine), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και μάρκετινγκ μέσω κινητών και φορητών συσκευών (mobile marketing).
  • Κατανοεί και χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων (analytics services) για να παρακολουθεί και να βελτιώνει τις διαφημιστικές του εκστρατείες (campaigns).

Πιστοποιητικό ECDL