Προχωρημένο Επίπεδο (Expert) (15+ ετών)

Το Proficiency της Πληροφορικής.Το Προχωρημένο Επίπεδο (Expert) πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις παρακάτω ενότητες. Είναι ικανός να εκτελεί έργα υψηλής δυσκολίας και πολύπλοκης σύνθεσης αξιοποιώντας σε προχωρημένο επίπεδο τις δυνατότητες των αντίστοιχων εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου. Η κατοχή  πιστοποιητικού προχωρημένης δεξιότητας στη χρήση Η/Υ είναι επιτακτική ανάγκη, αν θέλει κάποιος να ξεχωρίσει και να διακριθεί.


1. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
2. Υπολογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
3. Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
4. Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)

Πιστοποιητικό ECDL