Παιδικό Πρόργαμμα ECDL forkids (6-12 ετών)

Το πρώτο εφόδιο. Το forkids είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για μαθητές Δημοτικού, ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεών τους και περιλαμβάνει έξι ετήσια εκπαιδευτικά επίπεδα, ένα για κάθε τάξη του δημοτικού. Τα μαθήματα είναι μία φορά την εβδομάδα, 1-2 ώρες ανάλογα με την τάξη. Μέσα από εκπαιδευτικά και ταυτόχρονα ψυχαγωγικά σενάρια, οι μαθητές κατακτούν γνώσεις Η/Υ, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες τους, με τη φαντασία και τη δημιουργηκότητά τους, εστιάζοντας στην εφαρμογή των γνώσεων αυτών στη σύγχρονη ψηφιακή καθημερινότητα τους ενώ συγχρόνως προετοιμάζονται και για τις μελλοντικές πιστοποιήσεις. Το λογισμικό (προγράμματα) που χρησιμοποιείται είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ηλικία τους. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία, ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο εκπαίδευσης προέρχεται από την Futurekids Inc, ενώ η αξιολόγηση είναι επικυρωμένη από το Ίδρυμα ECDL. Διευρύνει τα γνωστικά αντικείμενα που συνήθως διδάσκονται οι μαθητές σε αυτές τις ηλικίες με αντικείμενα πέρα από τα συνηθισμένα.

Πιστοποιητικό ECDL forkids

(Δείγμα εργασίας παιδιών)