Επεξεργασία Εικόνας - 1. Βασικές Δεξιότητες Image Editing (Adobe Photoshop)

Η ενότητα αυτή απευθύνεται σε όποιον θέλει να μάθει τις κύριες έννοιες που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες καθώς και να χρησιμοποιεί μία εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων για να βελτιώνει τις εικόνες, να εφαρμόζει εφέ και να προετοιμάζει τις εικόνες για εκτύπωση και δημοσίευση. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το Adobe Photoshop. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τις βασικές αρχές χρήσης ψηφιακών εικόνων, να κατανοεί τις επιλογές των διάφορων μορφών γραφικών καθώς και τις έννοιες σχετικά με τα χρώματα.
  • Ανοίγει μία υπάρχουσα εικόνα, να αποθηκεύει μία εικόνα σε διαφορετικές μορφές και ορίζει τις επιλογές του αρχείου εικόνας.
  • Χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες επιλογές της εφαρμογής, όπως την εμφάνιση των γραμμών εργαλείων και των χρωματικών παλετών για την βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Συλλάβει (Capture) και να αποθηκεύει μία εικόνα, να χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία επιλογής και να χειρίζεται εικόνες.
  • Δημιουργεί και χρησιμοποιεί στρώσεις/επίπεδα (layers), να εργάζεται με κείμενο, να χρησιμοποιεί εφέ και φίλτρα και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία σχεδίασης.
  • Προετοιμάζει τις εικόνες για εκτύπωση ή δημοσίευση.

Πιστοποιητικό ECDL