Βασικές Δεξιότητες Ενηλίκων

Η ενότητα αυτή (ECDL Equalskills) απαιτεί από τον υποψήφιο να αποδείξει τη βασική γνώση χρήσης ενός υπολογιστή και να επιδείξει ότι κατέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση κάποιων βασικών ή καθημερινών εργασιών με σιγουριά. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζει διαφορετικούς τύπους υπολογιστή, καθώς και τα κύρια εξαρτήματα τους, και να είναι σε θέση να συνδέεται (log on) σ' έναν υπολογιστή και να κατανοεί τη βασική λειτουργία του ποντικιού και του πληκτρολογίου.
  • Κατανοεί και να χρησιμοποιεί τα συνήθη εικονίδια της επιφάνειας εργασίας (desktop) και της γραμμής εργασιών (taskbar) και να είναι σε θέση να τερματίζει τη λειτουργία ενός υπολογιστή (shutdown).
  • Αναγνωρίζει τα κύρια τμήματα ενός παραθύρου, να εργάζεται με παράθυρα και να αναγνωρίζει τους κύριους τύπους αποθηκευτικών μέσων και εφαρμογών λογισμικού.
  • Δημιουργεί, μορφοποιεί, αποθηκεύει και να εκτυπώνει ένα έγγραφο.
  • Αναγνωρίζει αρχεία και φακέλους και τους συνήθεις τύπους αρχείων.
  • Κατανοεί το Διαδίκτυο (Internet) και τον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web) και τη σημασία αξιολόγησης των πληροφοριών που προέρχονται από τον Παγκόσμιο Ιστό.
  • Χρησιμοποιεί έναν φυλλομετρητή ιστού/πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό (Web browser) και μία μηχανή αναζήτησης και να είναι σε θέση να ολοκληρώνει και να υποβάλει διαδικτυακές φόρμες καθώς και να κατανοεί την έννοια της συνδεδεμένης εικονικής κοινότητας (online virtual community).
  • Κατανοεί τη δομή μίας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να είναι σε θέση να δημιουργεί, να αποστέλλει και να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και να καταλαβαίνει τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό.

Η ενότητα αυτή μπορεί να διδαχθεί και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του μαθητή.
Ενδεικτικά: Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, αποθήκευση πληροφοριών από το διαδίκτυο (εικόνες, κείμενο κλπ), οργάνωση αρχείων με φακέλους, απλή χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημιουργία απλού κειμένου (επιστολή κλπ).